5. Sep 2011 13:45

Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Navrhovateľ COOP Jednota SD

O z n á m e n i e o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Navrhovateľ COOP Jednota SD

celý dokument vo formáte PDF :ico_pdf_46

Dokumentácia v JPG formáte :

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…