5. Sep 2011 13:45

Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Navrhovateľ COOP Jednota SD

O z n á m e n i e o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Navrhovateľ COOP Jednota SD

celý dokument vo formáte PDF :ico_pdf_46

Dokumentácia v JPG formáte :

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…