19. Jul 2012 8:00

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí stavebného konania SPP

Žiadateľ Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou MT ENGINEERING s.r.o., Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina podal dňa 17.7.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Obnova STL plynovodov Prievidza 2 – Mariánska ulica, Ulica K. Novackého“ v kat. území Prievidza. Jedná sa o zmenu líniovej stavby.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…