3. Jul 2012 5:51

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby

Stavebník Michal Pálinkáš, Ulica B. Björnsona č. 48/11, 971 01 Prievidza podal dňa 18.06.2012 žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby Statické vyjadrenie k stavebným úpravám – vybúranie parapetnej časti muriva v okennom otvore a osadenie dvernej zárubne a dverí, zhotovenie 2 schodov v bytovom dome na Ulici B. Björnsona s.č. 20145, v byte č. 11 a vchode č. 48 v k. ú. Prievidza na pozemku parc. č. 74, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia. K podaniu bola doložená projektová dokumentácia, snímka z pozemkovej mapy, výpis z listu vlastníctva č. 7081, správny poplatok.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…