3. Jul 2012 5:51

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby

Stavebník Michal Pálinkáš, Ulica B. Björnsona č. 48/11, 971 01 Prievidza podal dňa 18.06.2012 žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby Statické vyjadrenie k stavebným úpravám – vybúranie parapetnej časti muriva v okennom otvore a osadenie dvernej zárubne a dverí, zhotovenie 2 schodov v bytovom dome na Ulici B. Björnsona s.č. 20145, v byte č. 11 a vchode č. 48 v k. ú. Prievidza na pozemku parc. č. 74, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia. K podaniu bola doložená projektová dokumentácia, snímka z pozemkovej mapy, výpis z listu vlastníctva č. 7081, správny poplatok.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…