14. Aug 2012 6:27

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene stavby - Výrobný závod RÜBIG SK

Žiadateľ RÜBIG SK, k.s., A. Hlinku 86, Nováky v zast. INSTA-PL, s.r.o., Inžinierska ulica 2, Prievidza podal dňa 26.06.2012 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby: „Výrobný závod RÜBIG SK, Prievidza“ na pozemkoch parcela č. 8114/78 – stavba, 8114/79, 8114/57 (podľa stavebného povolenia) v k.ú. Prievidza pred jej dokončením. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…