9. Aug 2012 11:39

Verejná vyhláška - oznámenie - o začatí doplňujúceho územného konania - Miroslav Kotian

Navrhovateľ Miroslav Kotian a manž. Eva, bytom Dubová 69, 971 01 Prievidza, podal dňa 27.04.2012, s doplnením dňa 20.07.2012 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v žiadosti označenej pod názvom „Prekládka chodníka a riešenie parkovacích plôch“, v kat. území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 2857/14, 2857/23, 2857/49, 2758/1.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.