11. Sep 2012 5:48

Verejná vyhláška - oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu - Ul. F. Madvu

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržal dňa 07. 08. 2012 odvolanie stavebníka: vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. F. Madvu, súpisné číslo 20331, na pozemku parc. č. 896, k. ú. Prievidza zastúpených Spoločenstvom vlastníkov bytov F. Madvu 334/4-12, p. Jaroslavom Kurincom – predsedom spoločenstva, F. Madvu 8, 971 01 Prievidza proti rozhodnutiu mesta Prievidza č. 2.4.3-05-2544-2012 (6058-2011) zo dňa 02. 08. 2012 vo veci dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením „Zateplenie, stavebné úpravy a obnova byt. domu“ (ďalej len „stavba“) v bytovom dome v katastrálnom území Prievidza, súp. č. 20331, na parc. č. 896, Ulica F. Madvu.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…