11. Apr 2012 9:18

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia

Žiadateľ Toli Media, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“)podal dňa 04. 04. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o predĺženie povolenia reklamno-informačného zariadenia - veľkorozmernej plachty na štítovej stene objektu na Urbárskej ulici č. 4 v Prievidzi, súp. č. 30946, na parc. č. 6652/50.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…