11. Apr 2012 9:18

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia

Žiadateľ Toli Media, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“)podal dňa 04. 04. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o predĺženie povolenia reklamno-informačného zariadenia - veľkorozmernej plachty na štítovej stene objektu na Urbárskej ulici č. 4 v Prievidzi, súp. č. 30946, na parc. č. 6652/50.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…