11. Apr 2012 9:18

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia

Žiadateľ Toli Media, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“)podal dňa 04. 04. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o predĺženie povolenia reklamno-informačného zariadenia - veľkorozmernej plachty na štítovej stene objektu na Urbárskej ulici č. 4 v Prievidzi, súp. č. 30946, na parc. č. 6652/50.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.