11. Apr 2012 9:18

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia

Žiadateľ Toli Media, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“)podal dňa 04. 04. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o predĺženie povolenia reklamno-informačného zariadenia - veľkorozmernej plachty na štítovej stene objektu na Urbárskej ulici č. 4 v Prievidzi, súp. č. 30946, na parc. č. 6652/50.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…