23. Jul 2020 6:55

V Prievidzi pribudla národná kultúrna pamiatka

Pamiatkový úrad SR rozhodol o vyhlásení hrobky rodiny Heumann na židovskom cintoríne v Prievidzi za národnú kultúrnu pamiatku.

Pamiatkový úrad SR na základe viacerých významných charakteristík hrobky na židovskom cintoríne v Prievidzi rozhodol o zaradení predmetnej stavby do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Ako Pamiatkový úrad vo svojom odôvodnení uvádza, objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt a to konkrétne historickej a spoločenskej, architektonickej a urbanistickej.

Hrobka rodiny Heumann je okrem pietneho miesta dokladom pôsobenia významnej osobnosti – zakladateľa potravinárskej spoločnosti Carpathia. Objekt je autentickou súčasťou a hlavnou dominantou bývalého židovského cintorína v Prievidzi. Vlastníkom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí.

„V rámci občianskej iniciatívy Spolu sme Prievidza sme ešte v roku 2016 predložili Pamiatkovému úradu SR podnet na vyhlásenie hrobky zakladateľa prievidzskej Carpathie, ktorá sa nachádza na bývalom židovskom cintoríne v Prievidzi, za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad posudzoval všetky faktory a posudzovanie trvalo naozaj veľmi dlho, pričom k tomu prebiehalo aj správne konanie, kde sa mali možnosť vyjadriť jednotlivé zainteresované strany, “ opísal proces Michal Dobiaš z iniciatívy Spolu sme Prievidza. Následne v roku 2019 Pamiatkový úrad SR rozhodol a hrobku vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.

„Hrobka je architektonicky veľmi zaujímavé dielo a vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku nám jednak umožní túto hrobku opraviť tak, aby ďalej nechátrala. Na druhej strane, myslím si, že je to aj také symbolické pripomenutie si rodín, ktoré v minulosti žili, pracovali v Prievidzi, podieľali sa na tvorbe tohto mesta a ktoré zahynuli alebo ich vyvraždili,“ pokračoval Dobiaš.

Pietne miesto stojí na bývalom cintoríne, ktorý slúžil židovskej náboženskej obci v Prievidzi. Cintorín bol vybudovaný v roku 1853, dodnes pri ňom stojí i dom rozlúčky, ktorý v súčasnosti slúži ako autoservis. V priestore cintorína sa nachádza už len torzo z pôvodných náhrobkov, ktorých tam boli desiatky. Cintorín existoval až do roku 1985, keď bol z úradnej moci zrušený. V roku 1994 bol upravený súčasný stav, zaslúžili sa o to niekdajší členovia židovskej náboženskej obce v Prievidzi.

Kryptu rodiny Heumannovcov postavili v roku 1903 na hrobe zakladateľa rodu v Prievidzi Jozefa Heumanna, pričom sa v nej nachádzajú pozostatky štyroch členov rodiny. Je to jediný pôvodný objekt, ktorý sa zachoval z cintorína.

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…