17. Oct 2022 12:20

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sú naplánované viaceré zmeny umiestnenia volebných miestností. Upozorňu-jeme najmä na to, že všetky volebné miestnosti, ktoré boli v minulosti v priestoroch materských škôl a v Zariadení pre seniorov, budú umiestnené do priestorov základných škôl a Centra voľného času. Pribudne tiež nový volebný okrsok s volebnou miestnosťou v lokalite Ciglianska cesta.

Pre nastávajúce voľby dochádza k niekoľkým dôležitým zmenám. Volebné miestnosti pre nastávajúcej voľby nebudú v priestoroch materských škôl a v Zariadení pre seniorov. Tie sa presúvajú do priestorov základných škôl a Centra voľného času. Upozorňujeme voličov na túto zmenu a odporúčame si preveriť umiestnenie volebnej miestnosti prislúchajúcej k jednotlivým uliciam podľa určenia volebných miestností.

Taktiež dochádza k utvoreniu nového volebného okrsku a určeniu novej volebnej miestnosti na Ciglianskej ceste v bytovom dome 2668/6, v byte č. 5.

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre spojené voľby nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…