14. máj 2020 9:35

Umenie pomáha, alebo učíme na diaľku

Koronakríza zasiahla do života všetkých ľudí. Učiteľov, rodičov, žiakov. Odrazu sa veľa „obyčajných“ vecí stalo vecami „neobyčajnými“. Bežný pracovný deň naplnený pedagogickou a umeleckou činnosťou s kolegami, žiakmi, rodičmi i verejnosťou nebol možný. Tento stav sa však už po niekoľkých dňoch od novej a nečakanej situácie začal meniť.

Pedagógovia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza sa rozhodli realizovať vzdelávanie umenia a umením na diaľku. Snažili sa rôznymi spôsobom nakontaktovať so žiakmi a ich rodičmi. Využili pritom nielen telefónne kontakty, ale i mailové, prípadne rôzne aplikácie ako Viber, Skype, Messenger, WhatsApp. Všetci si chvíľu zvykali. Najmä pre hudobníkov je forma prenosu zvuku týmito technickými prostriedkami veľmi komplikovaná a zvuk je skreslený. Napriek tomu sú vďační, že aspoň týmto spôsobom môžu byť bližšie k žiakom.

Okrem individuálneho vyučovania hudobného odboru formou online hodín, či zasielania zvukových a videonahrávok, sa realizuje i forma skupinových videostretnutí, najmä cez Skype alebo Zoom. Žiaci literárno-dramatického odboru týmto spôsobom napĺňajú hlavný cieľ byť spolu, tvoriť a rozvíjať svoje komunikačné a kreatívne schopnosti.

I členovia speváckych zborov Liberi cantantes a prípravného zborčeka Liberi cantantes minor sa pravidelne stretávajú a hľadajú adekvátne možnosti spoločnej speváckej realizácie, nahrávajú kánony, či zlepšujú svoje rytmické zručnosti rôznymi riekankami. Najmenší žiaci prípravnej hudobnej výchovy mávajú online vyučovanie a veru, nie je núdza o dobrú náladu i vtipné momenty. Najmä, keď technika urobí „svoje“.

Žiaci tanečného a výtvarného odboru dostávajú dištančné zadania formou zverejňovania na web stránke školy, facebooku a aj mailami. Vyučujúci majú spätnú väzbu zabezpečenú posielaním hotových prác a rôznych fotografií z realizácie umeleckých činností . K žiakom je pristupované individuálne podľa ich potrieb a možností v danej situácii.

Rovnakým spôsobom je organizované i vyučovanie hudobnej náuky, kde je cieľom udržať záujem o predmet a kontakt žiaka s predmetom a umením ako takým, podporovať potrebu umelecky rásť a vzdelávať sa. Preto vyučujúce zvolili formu motivačných úloh (prezentácie, hudobné hádanky, linky na rôzne hudobné relácie a ukážky – youtube, tajničky, doplňovačky) a pracovných listov, ktoré obsahujú rôzne pútavé úlohy. Úlohy nie sú známkované, sú skôr možnosťou, ako sa zabaviť, tráviť čas inšpiratívne a niečo nové hravou formou zistiť.

Pedagógovia školy všetkých odborov považujú za veľmi dôležité ostať v kontakte so svojimi žiakmi. Cieľom výučby je zamerať sa na motiváciu vo všetkých pedagogicko-umeleckých oblastiach, svoju pozornosť venovať nielen výuke príslušného predmetu, ale najmä uplatňovať dôležitý psychologický moment v samotnom dištančnom vzdelávaní – umenie lieči. S umením spolu dokážeme zvládnuť náročné chvíle sociálnej izolácie určite oveľa lepšie a príjemnejšie. Veľkú vďaku vyslovujú učitelia i vedenie školy všetkým rodičom, bez ktorých by tento spôsob vzdelávania nebol možný. Práve rodič je veľmi dôležitým ohnivkom reťaze vzdelávacieho procesu pri všetkých žiakoch, najmä však tých najmenších, ktorí najviac potrebujú pomoc.

Všetci pevne veria, že sa skoro stretnú už „naživo“, pretože pre každého učiteľa je osobný kontakt so svojim žiakom veľmi dôležitý. Zvlášť práve pri učení umením a k umeniu.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.