14. Feb 2020 22:29

Transformácia Hornej Nitry: Vyhlásili výzvu na podporu malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zameranú na podporu rozvoja podnikania malých a stredných podnikov v rámci Iniciatívy Európskej komisie zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra.

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti malého a stredného podnikania v rámci transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

Oprávneným miestom realizácie projektu sú výhradne okresy Prievidza a Partizánske, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú mikro, malé a stredné podniky spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou.

Predmetom projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia softvér, licencie), ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 miliónov eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je stanovená vo výške 50 000 eur. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku nesmie prekročiť 200 000 eur na projekt. Dátum uzávierky 1. hodnotiaceho kola je 30. apríla 2020. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 mil. eur.

Výzva je vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné podať plne elektronicky. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, ako aj ďalšie dokumenty. Zároveň je zjednodušené vypĺňanie formulára žiadosti. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.


Stiahnite si: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Viac informácií nájdete tu.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…