25. Jul 2011 7:49

Stavebné povolenie- Stavebník JIMBO invest s.r.o.

Stavebné povolenie

Stavebník JIMBO invest s.r.o. adresa, Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza podal dňa 7.6.2010 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Sklad – dielňa“ na pozemku parc.č. 8043/2, 8051/2 registra C-KN v katastrálnom území: Prievidza.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…