25. Jul 2011 7:49

Stavebné povolenie- Stavebník JIMBO invest s.r.o.

Stavebné povolenie

Stavebník JIMBO invest s.r.o. adresa, Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza podal dňa 7.6.2010 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Sklad – dielňa“ na pozemku parc.č. 8043/2, 8051/2 registra C-KN v katastrálnom území: Prievidza.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…