25. Jul 2011 7:49

Stavebné povolenie- Stavebník JIMBO invest s.r.o.

Stavebné povolenie

Stavebník JIMBO invest s.r.o. adresa, Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza podal dňa 7.6.2010 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Sklad – dielňa“ na pozemku parc.č. 8043/2, 8051/2 registra C-KN v katastrálnom území: Prievidza.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…