25. Jul 2011 7:49

Stavebné povolenie- Stavebník JIMBO invest s.r.o.

Stavebné povolenie

Stavebník JIMBO invest s.r.o. adresa, Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza podal dňa 7.6.2010 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Sklad – dielňa“ na pozemku parc.č. 8043/2, 8051/2 registra C-KN v katastrálnom území: Prievidza.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…