20. Mar 2019 13:32

Stavebné povolenie - prístupová komunikácia - Panorama Six Park

Návrh prístupovej komunikácie k Panorama Six-Park v Prievidzi v katastrálnom území Prievidza, pozemoky parcelné číslo 3029/2, 141, 2928/2, 3871/1.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…