20. Mar 2019 13:32

Stavebné povolenie - prístupová komunikácia - Panorama Six Park

Návrh prístupovej komunikácie k Panorama Six-Park v Prievidzi v katastrálnom území Prievidza, pozemoky parcelné číslo 3029/2, 141, 2928/2, 3871/1.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…