11. Oct 2023 12:33

Štatistické zisťovanie - Oznam


Národná banka Slovenka v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023. Na Slovensku bolo do zisťovania pro rok 2023 vybraných 651 samospráv, medzi nimi aj mesto Prievidza. Zisťovanie sa uskutoční v období od októbra 2023 do konca januára 2024. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na adrese www.statistics.sk alebo na stránkach Národnej banky Slovenska.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…