OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY september 2016 Formát
30.09.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 19-2016 č. CE 793-2016-1.2-1 ico_pdf_46
30.09.2016 Kúpna zmluva č. CE 792-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.09.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku a náhrade za užívanie pozemku č. CE 791-2016-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
30.09.2016 Kúpna zmluva č. CE 790-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.09.2016 Zmluva o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. 28-2016 č. CE 789-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
30.09.2016 Komisionárska zmluva č. 29-2016 č. CE 788-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.09.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15-2016 č. CE 787-2016-1.2-1 ico_pdf_46
30.09.2016 Zmluva o dielo č. Z201622506_Z č. CE 786-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o dielo č. CE 785-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o dielo č. CE 784-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 782-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 781-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 780-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 779-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 778-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 777-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 776-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 775-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
29.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 774-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 773-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 772-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 771-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 770-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 769-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 768-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 767-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 766-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
28.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 765-2016 -PB-1.2 ico_pdf_46
27.09.2016 Zmluva o spolupráci č. CE 760-2016.OZ-1.1 ico_pdf_46
27.09.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CE 764-2016-NZ-1.2-1
26.09.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 759-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
26.09.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 758-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
23.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 757-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 753-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 752-2016-OZ-2.4.1
22.09.2016 Nájomná zmluva č. 26-2016 č. CE 751-2016-NZ-1.2
21.09.2016 Zmluva o dielo č. CE 750-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.09.2016 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 748-2016-OZ-4.0 ico_pdf_46
20.09.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 747-2016-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
20.09.2016 Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území mesta č. CE 746-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.09.2016 Zmluva o dielo č. CE 745-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.09.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 744-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
20.09.2016 Kúpna zmluva č. 52-16 č. CE 743-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
20.09.2016 Kúpna zmluva č. 47-16 č. CE 742-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
20.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 740-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.09.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 741-2016-TZ-2.3.1
19.09.2016 Kúpna zmluva č. 50-16 č. CE 739-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
19.09.2016 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 12-2014 č. CE 737-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
19.09.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. CE 736-2016-NZ-1.2
19.09.2016 Poistná zmluva č. 25-11836 č. CE 735-2016-PZ-2.1
19.09.2016 Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb č. CE 734-2016-OZ-1.4
19.09.2016 Nájomná zmluva č. 24-2016 č. CE 738-2016-NZ-1.1
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 732-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 731-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 730-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 729-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 728-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 727-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 726-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 725-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 724-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 723-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 722-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
13.09.2016 Kúpna zmluva č. Z201624409_Z č. CE 721-2016-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
12.09.2016 Kúpna zmluva č. Z201621838_Z č. CE 719-2016-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 718-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 717-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 716-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 715-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 714-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 713-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 712-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 711-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 710-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
12.09.2016 Kúpna zmluva č. Z201623798_Z č. CE 709-2016-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadku č. CE 708-2016-OZ-2.4.1
12.09.2016 Dodatok k zmluve o bežnom účte č. CE 707-2016-OZ-2.2.1-1 ico_pdf_46
12.09.2016 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu č. CE 706-2016-OZ-2.2.1 ico_pdf_46
09.09.2016 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 35-2007 č. CE 704-2016-NZ-2.2.2-4
ico_pdf_46
07.09.2016 Zmluva o poskytnutí finačného príspevku z rozpočtu mesta č. CE 701-2016-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
07.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 700-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
07.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 699-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 698-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
06.09.2016 Zmluva o pripojení k službám elektronického bankovníctva MSEB_012016_v1_010316 č. CE 697-2016-UZ-2.2.1 ico_pdf_46
06.09.2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 274247-2016 č. CE 696-2016-UZ-2.2.1 ico_pdf_46
06.09.2016 Úverová zmluva č. 274247-2016 č. CE 695-2016-UZ-2.2.1 ico_pdf_46
06.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a znekodňovaní komunálneho odpadu č. 693-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
06.09.2016 Zmluva o zbere, odvoze a znekodňovaní komunálneho odpadu č. 692-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
06.09.2016 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom č. CE 691-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
06.09.2016 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 690-2016-OZ-4.0 ico_pdf_46
05.09.2016 Zmluva o dielo č. CE 689-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.09.2016 Kúpna zmluva č. 09-16 č. CE 688-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
05.09.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 687-2016-OZ-4.0-1
ico_pdf_46
05.09.2016
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 686-2016-OZ-4.0 ico_pdf_46
05.09.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 685-2016-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
05.09.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 684-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46