OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY jún 2016 Formát
30.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 549-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
30.06.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 548-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
30.06.2016 Nájomná zmluva č. 18-2016 č. CE 547-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
30.06.2016 Kúpna zmluva č. 24-16 č. CE 546-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.06.2016 Zmluva a Protokol o prevode správy majetku a o zverení nehnuteľného majetku do správy č. CE 545-2016-PNM-2.2.2 ico_pdf_46
30.06.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 544-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
30.06.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 20-2009 č. CE 543-2016-NZ-1.2-2 ico_pdf_46
30.06.2016 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 19-2009 č. CE 542-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
30.06.2016 Kúpna zmluva č. 33-16 č. CE 541-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.06.2016 Kúpna zmluva č. 37-16 č. CE 540-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.06.2016 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. CE 539-2016-NZ-2.3 ico_pdf_46
30.06.2016 Koncesná zmluva č. CE 538-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
29.06.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi č. CE 537-2016-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
29.06.2016 Kúpna zmluva č. Z201615247_Z č. CE 536-2016-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
29.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č. CE 535-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
28.06.2016 Zmluva o dielo č. CE 534-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
28.06.2016 Zmluva o dielo č. CE 533-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
28.06.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 07-2011 č. CE 532-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
28.06.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 09-2011 č. CE 531-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
28.06.2016 Kúpna zmluva č. 26-16 č. CE 530-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
28.06.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 529-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
28.06.2016 Kúpna zmluva č. 32-16 č. CE 528-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
28.06.2016 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení stravovania č. CE 527-2016-OZ-2.3.3
28.06.2016 Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu č. CE 526-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
27.06.2016 Kúpna zmluva č. 29-16 č. CE 525-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
24.06.2016 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 860-2014-KM-2.4.1 č. CE 524-2016-KM-2.4.1-1 ico_pdf_46
24.06.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 523-2016-BZ-1.2-2 ico_pdf_46
24.06.2016 Záložná zmluva č. 300-54-2016 č. CE 522-2016-ZZP-2.4.1
24.06.2016 Zmluva o dielo č. CE 521-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 520-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 519-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 518-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 517-2016-PB-1.2.
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 516-2016-PB-1.2. ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 515-2016-PB-1.2. ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 514-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 513-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 512-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 511-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
23.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 510-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
22.06.2016 Kúpna zmluva č. 30-16 č. CE 509-2016-KZ-1.2
ico_pdf_46
22.06.2016 Kúpna zmluva č. 36-16 č. CE 508-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
22.06.2016 Zmluva o spolupráci č. CE 507-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
22.06.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 505-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.06.2016 Zmluva o dielo č. CE 504-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
21.06.2016 Zmluva o dielo č. CE 503-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.06.2016 Poistná zmluva č. PZ 25-11810 č. CE 502-2016-PZ-2.3.4
ico_pdf_46
21.06.2016 Zmluva č. 0014-PRB-2016 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov č. CE 501-2016-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
21.06.2016 Zmluva č. 0015-PRB-2016 o poskytnutí dotácie na obstarávanie technickej vybavenosti č. CE 500-2016-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
21.06.2016 Kúpna zmluva č. 23-16 č. CE 499-2016-KZ-1.2
ico_pdf_46
21.06.2016 Kúpna zmluva č. 22-16 č. CE 498-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
20.06.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 495-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
20.06.2016 Nájomná zmluva č. CE 494-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
20.06.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 30-2012 č. CE 493-2016-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
20.06.2016 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 53-2014 č. CE 492-2016-NZ-1.2-3
ico_pdf_46
20.06.2016 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM16_233 č. CE 491-2016-TZ-1.4 ico_pdf_46
17.06.2016 Nájomná zmluva č. 12-2016 č. CE 490-2016-NZ-1.2.pdf ico_pdf_46
17.06.2016 Nájomná zmluva č. 16-2016 č. CE 488-2016-NZ-1.2
ico_pdf_46
15.06.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 489-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
15.06.2016 Kúpna zmluva č. Z201613491_Z č. CE 487-2016-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
14.06.2016 Poistná zmluva č. poistnej zmluvy 25-11805 č. CE 486-2016-PZ-2.1 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemkuč. CE 485-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemkuč. CE 484-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 483-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 482-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemkuč. CE 481-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemkuč. CE 480-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 478-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 477-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 476-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 475-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 474-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 473-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 472-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 471-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 470-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Nájomná zmluva č. 9-2016 č. CE 469-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Nájomná zmluva č. 15-2016 č. CE 468-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Nájomná zmluva č. 17-2016 č. CE 467-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
14.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 463-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
10.06.2016 Kúpna zmluva č. 21-16 č. CE 462-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
10.06.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 461-2016-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
10.06.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. CE 458-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
10.06.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 459-2016-OZ-2.4.1
10.06.2016 Kúpna zmluva č. 460-2016-KZ-1.2
10.06.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 457-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
10.06.2016 Zmluva o úvere č. 456-2016-UZ-2.4.1
10.06.2016 Splnomocnenie č. CE 454-2016-OZ-2.2.5-1
ico_pdf_46
10.06.2016 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stanovisku č. CE 455-2016-OZ-2.4.1
10.06.2016 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. CE 453-2016-BZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.06.2016 Kúpna zmluva č. CE 452-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
09.06.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 449-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.06.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 448-2016-OZ-2.4.1
08.06.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 447-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
08.06.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 446-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
06.06.2016 Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1-2016 č. CE 444-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
06.06.2016 Zmluva o dielo č. CE 443-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
06.06.2016 Kúpna zmluva č. 17-16 č. CE 442-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
02.06.2016 Zmluva o údržbe zariadení č. zmluvy 322-16-Sch č. CE 439-2016-OZ-2.2.5
ico_pdf_46
01.06.2016 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20169925_Z č. CE 450-2016-OZ-2.3.3-1
01.06.2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o vytvorení a používaní diela č. CE 432-2016-OZ-2.5-2
ico_pdf_46
01.06.2016 Kúpna zmluva č. Z_201612058_Z č. CE 431-2016-OZ-2.3.3
01.06.2016 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stanovisku č. CE 430-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
01.06.2016 Kúpna zmluva č. 27-16 č. CE 429-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
01.06.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 428-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46