27.04.2012 Rámcová zmluva o spolupráci č CE-241-2012-RZ-2. 2 ico_pdf_46
25.04.2012 Nájomná zmluva č. 237-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
25.04.2012 Zmluva o dotácii finančných prostriedkov č. CE-240-2012-TZ-2.3.3 ico_pdf_46
25.04.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štáneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2012 č. CE-239-2012-TZ-2.5 ico_pdf_46
25.04.2012 Zmluva o prevode vlastnictva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-238-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
20.04.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-236-2012-OZ-1. 2
ico_pdf_46
20.04.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-235-2012-OZ-1. 2 ico_pdf_46
19.04.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CE-234-2012-OZ-2.5 ico_pdf_46
19.04.2012 Nájomná zmluva č. CE-231-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
19.04.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-232-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
19.04.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-233-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
13.04.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE-226-2012-BZ-1. 2 ico_pdf_46
13.04.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľností č. CE-229-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
13.04.2012 Nájomná zmluva č . CE-228-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
13.04.2012 Nájomná zmluva č. CE-227-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
11.04.2012 Kúpna zmluva č CE-225-2012-KZ-1. 2 ico_pdf_46
11.04.2012 Nájomná zmuva č CE-224-2012-NZ-1. 2 ico_pdf_46
10.04.2012 Kúpna zmluva č. CE-223-2012-KZ-1. 1 ico_pdf_46
10.04.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov č. CE-220-2012-TZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
05.04.2012 Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu a zneškodnenia separovaných zložiek TKO č. CE-219-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.04.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE-218-2012-BZ-1.2 ico_pdf_46
05.04.2012 Kúpna zmluva č. CE 217-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
03.04.2012 Kúpna zmluva č. CE 215-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
03.04.2012 Kúpna zmluva č. CE-212-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
03.04.2012 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE-211-2012-OZ-2.6 ico_pdf_46
03.04.2012 Nájomná zmluva č. CE-214-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
03.04.2012 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností č. CE-213-2012-OZ-2.2
ico_pdf_46
03.04.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-202-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
03.04.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-203-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
03.04.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-204-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
03.04.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-205-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
03.04.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-206-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
03.04.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-207-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
02.04.2012 Kúpna zmluva č. CE 201-2012-KZ-2. 3 . 3
ico_pdf_46