Dátum zverejnenia ZMLUVY – máj / apríl 2011
Formát
05.05.2011 Protokol o zverejnení hnuteľného majetku do správy ico_pdf_46
05.05.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce CE 183-2011-OZ-2.1.1
05.05.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce CE 182-2011-OZ-2.1.1
05.05.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ CE 184-2011-OZ-2.1.1
05.05.2011 Dodatok č. 2 k Dohode č. 17-§52-2011 CE 185-2011-OZ-2.1.1-2
04.05.2011 Zmluva o nájme predajného stánku CE 174-2011-NZ-2.2.2
04.05.2011 Zmluva o nájme predajného stánku CE 173-2011-NZ-2.2.2
04.05.2011 Zmluva o budúcej zmluve CE 178-2011-BZ-1.2
04.05.2011 Zmluva o budúcej zmluve CE 177-2011-BZ-1.2
04.05.2011 Zmluva o budúcej zmluve CE 176-2011-BZ-1.2
04.05.2011 Mandátna zmluva CE 172-2011-MZ-2.4.1
03.05.2011 Zmluva o prevode – CE 157-2011-PB-2.2.2
03.05.2011 Dohoda o urovnaní – CE 163-2011-OZ-1.2
03.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 148-2011-PB-2.2.2
03.05.2011 Zmluva o prevode – CE 161-2011-PB-2.2.2
03.05.2011 Zmluva o prevode – CE 160-2011-PB-2.2.2
03.05.2011 Zmluva o prevode – CE 159-2011-PB-2.2.2
03.05.2011 Zmluva o prevode – CE 158-2011-PB-2.2.2
03.05.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 168-2011-TZ-1.1
03.05.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 169-2011-TZ-1.1
03.05.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 170-2011-TZ-1.1
03.05.2011 Zmluva o dielo CE 171-2011-OZ-2.1.3
03.05.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta CE 166-2011-TZ-1.1
29.04.2011 Dodatok č.1 – CE-164-2011-KZ-2.2.2-1-1046-KZ
29.04.2011 Kúpna zmluva – CE-165-2011-KZ-2.2.2
28.04.2011 Dohoda o uznaní dlhu -CE-162-2011-OZ-1.2
28.04.2011 Dohoda o uznaní dlhu -CE-26-2011-OZ-2.1.2
28.04.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu-CE-151-2011-PB-2.2.2
28.04.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu-CE-150-2011-PB-2.2.2
28.04.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu-CE-149-2011-PB-2.2.2