Dátum zverejnenia ZMLUVY október 2011 Formát
31.10.2011 Doplnok č 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č CE 704-2011-ZVB-1. 2-1 ico_pdf_46
31.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 703-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
31.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 702-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
31.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 701-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
31.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 700-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
31.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 699-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
31.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 698-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
31.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 697-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
31.10.2011 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s KO č. CE 829-2011-OZ-2 4 1 28.10.2011 ico_pdf_46
28.10.2011 Doplnok č 35 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnut majetku č CE 691-2011-NZ-1 .2-35 ico_pdf_46
28.10.2011 Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o certifikácii systému č CE 696-2011-OZ-4. 0 ico_pdf_46
28.10.2011 Dodatok č 3 k zmluve o poskytovaní opatr služby č CE 695-2011-OZ-2. 3. 1-3 ico_pdf_46
28.10.2011 Dodatok č 4 k zmluve o poskytovaní opat služby č CE 694-2011-OZ-2. 3. 1-4 ico_pdf_46
28.10.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č CE 693-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
28.10.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č CE 692-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
27.10.2011 Dodatok č 1 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby č CE 690-2011-TZ-2. 3. 1-1 ico_pdf_46
27.10.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č CE 689-2011-TZ-2. 3. 1
ico_pdf_46
27.10.2011 Zmluva o zbere odvoze a zneškodňovaní komunál odpadu č CE 688-2011-OZ-2. 4. 1 ico_pdf_46
27.10.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č CE 687-2011-TZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
24.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 686-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
24.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 685-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
24.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 684-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
24.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 683-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
24.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 682-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
21.10.2011 Kúpna zmluva č CE 681-2011-KZ-2.2.2
ico_pdf_46
21.10.2011 Darovacia zmluva č CE 680-2011-OZ-2. 2. 3 ico_pdf_46
20.10.2011 Kúpna zmluva č CE 679-2011-KZ-1. 2
ico_pdf_46
20.10.2011 Kúpna zmluva č CE 678-2011-KZ-1. 2
ico_pdf_46
19.10.2011 Doplnok č 46 ku Komisionárskej zmluve č CE 677-2011-KM-2. 2. 2-46
ico_pdf_46
19.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 676-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
19.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 675-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
19.10.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku č CE 674-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
19.10.2011 Dodatok č 1 k zmluve o dielo č CE 673-2011-OZ-2. 5-1 ico_pdf_46
19.10.2011 Dodatok č 1 ku Kúpnej zmluve č CE 672-2011-KZ-1. 2-1
ico_pdf_46
17.10.2011 Zmluva o dielo č. CE 671-2011-OZ-2. 2. 3 ico_pdf_46
14.10.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č CE 667-2011-OZ-4. 0 ico_pdf_46
14.10.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č CE 668-2011-OZ-4. 0 ico_pdf_46
14.10.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č CE 669-2011-OZ-4. 0 ico_pdf_46
14.10.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č CE 670-2011-OZ-4. 0 ico_pdf_46
13.10.2011 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb CE 666-2011-OZ-2. 2. 1 ico_pdf_46
12.10.2011 Zmluva o dielo CE 665-2011-OZ-1. 1 ico_pdf_46
12.10.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena CE 664-2011-ZVB-1. 2 ico_pdf_46
10.10.2011 Kúpna zmluva CE 662-2011-KZ-1. 1 ico_pdf_46
10.10.2011 Kúpna zmluva CE 663-2011-KZ-1. 2 ico_pdf_46
10.10.2011 Zmluva o poskytnuti dotacie CE 661-2011-TZ-1. 1
ico_pdf_46
07.10.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie CE 660-2011-TZ-1. 1 ico_pdf_46
06.10.2011 Zmluva o skladovaní CE 659-2011-OZ-1. 2 ico_pdf_46
06.10.2011 Dodatok c. 3 k Zmluve o poskytovani opatrovat sluzby CE 658-2011-OZ-2. 3. 1-3 ico_pdf_46
06.10.2011 Dodatok c. 3 k Zmluve o poskytovani opatrovat. sluzby CE 657-2011-OZ-2.3.1-3 ico_pdf_46
03.10.2011 Dodatok c 1 k najomnej zmluve CE 656-2011-NZ-2. 3. 3-1 ico_pdf_46
03.10.2011 Doplnok c 5 k najomnej zmluve CE 655-2011-NZ-2. 2. 2-5 ico_pdf_46
03.10.2011 Dodatok c 1 k zmluve o poskytovani opatr sluzby CE 654-2011-OZ-2.3 .1-1 ico_pdf_46
03.10.2011 Kupna zmluva CE 652-2011-KZ-1. 2 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o poskytovani opatrovatelskej sluzby CE 653-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
03.10.2011 Dodatok c 1 k Zmluve o dielo CE 651-2011-OZ-2. 4 1-1 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o spolupraci CE 650-2011-OZ-1. 1 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o prevode vlastnictva pozemku CE 649-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o prevode vlastnictva pozemku CE 648-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o prevode vlastnictva pozemku CE 647-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o prevode vlastnictva pozemku CE 646-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o prevode vlastnictva pozemku CE 645-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o prevode vlastnictva pozemku CE 644-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o prevode vlastnictva pozemku CE 643-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
03.10.2011 Zmluva o prevode vlastnictva pozemku CE 639-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46