11. ZASADNUTIE MsZ – 21.12.2020 – konané prostredníctvom videokonferencie vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu
PROGRAM
Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza pre obdobie po roku 2023

Štúdia: Zabezpečenie dodávok tepla pre mesto Prievidza pre obdobie po roku 2023
Asistencia Jaspers
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV