13. ZASADNUTIE MsZ – 23.12.2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Oprava uznesenia č. 412/14 zo dňa 28. 10. 2014 – kúpa nájomného bytového domu na Gazdovskej ulici v Prievidzi ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV