12. ZASADNUTIE MsZ – 9.12.2014 (ustanovujúce)
PROGRAM ico_pdf_46
Ponuka obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod obchodného podielu v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV