Rozhodnutím predsedzu NR SR z 1. februára 2019 boli vylásené voľby do Európskeho parlamentu a

Prvý deň ich konania bol určený na sobotu 25. mája 2019.


Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.


1.zasadanie okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25.5.2019

Delegovaným členom okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu oznamujeme, že 1. zasadanie okrskových volebných komisií sa bude konať dňa 15.4.2019 (pondelok) v aule VŠ Žilinskej univerzity, detašované pracovisko v Prievidzi, Bakalárska č.2 nasledovne :
Pre okrsky 1-22 o 14.30 hod
Pre okrsky 23 – 44 o 15.00 hod
Účasť delegovaných členov je potrebná. Prineste si so sebou pozvánku a doklad totožnosti.

VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU
Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2019 on the territory of the Slovak Republic
Informácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií mesta Prievidza pre voľby do Európskeho parlamentu
Volebné okrsky pre voľby do Európskeho parlamentu
Informácie pre voličov k voľbám do Európskeho parlamentu
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
ico_pdf_46