2.3.2 Matričný úrad:

matrikárka: Bc. Tamara Škorvánková
Tel.: 046/ 5179 420
Mobil: 0904 752 622
Email: tamara.skorvankova@prievidza.sk

matrikárka: Mgr. Janka Krausová
Tel.: 046/ 5179 420
Mobil: 0904 752 672
Email: janka.krausova@prievidza.sk