2.3.2 Matričný úrad:

matrikárka: Bc. Tamara Škorvánková
Tel.: 046/ 5179 420
Mobil: 0904 752 622
Email: tamara.skorvankova@prievidza.sk

matrikárka: Elena Brodzianska
Tel.: 046/ 5179 420
Mobil: 0904 752 622
Email: elena.brodzianska@prievidza.sk

matrikárka: Ing. Eva Dobrotková – materská dovolenka
Tel.: 046/ 5179 420
Mobil: 0904 752 622
Email: eva.dobrotkova@prievidza.sk