Stretnutie obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ
za účasti zástupcov spoločností Technické služby mesta Prievidza – TSMPD, spol s.r.o., mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza – SMMP a SAD Prievidza, a.s.