Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2013

Názov a dátum zverejnenia Formát
Záverečný účet mesta rok 2013 ico_pdf_46
Programový rozpočet mesta Prievidza r.2013 po III. zmene a RO k 31.1.2013 ico_pdf_46
Finálna verzia rozpočtu mesta Prievidza za rok 2013 ico_pdf_46
Rozpočtové opatrenia č.1-13 ico_pdf_46
Návrh internej smernice IS č.76 ico_pdf_46
Monitorovacia správa k 30.6.2013 ico_pdf_46
Schválený programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014, 2015 ico_pdf_46
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014, 2015 ico_pdf_46