1. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 4. január 2011 ico_pdf_46
2. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 18. január 2011 ico_pdf_46
3. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 1. február 2011 ico_pdf_46
4. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 15. február 2011 ico_pdf_46
5. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 8. marec 2011 ico_pdf_46
6. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 15. marec 2011 ico_pdf_46
7. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 22. marec 2011 ico_pdf_46
8. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 12. apríl 2011 ico_pdf_46
9. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 19. apríl 2011 ico_pdf_46
10. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 10. máj 2011 ico_pdf_46
11. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 24. máj 2011 ico_pdf_46
12. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 14. jún 2011 ico_pdf_46
13. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 21. jún 2011 ico_pdf_46
14. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 6. júl 2011 ico_pdf_46
15. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 9. august 2011 ico_pdf_46
16. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 16. august 2011 ico_pdf_46
17. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 23. august 2011 ico_pdf_46
18. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 13. september 2011 ico_pdf_46
19. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 20. september 2011 ico_pdf_46
20. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 11. október 2011 ico_pdf_46
21. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 19. október 2011 ico_pdf_46
22. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 8. november 2011 ico_pdf_46
23. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 15. november 2011 ico_pdf_46
24. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 22. november 2011 ico_pdf_46
25. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 28. november 2011 ico_pdf_46
26. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi – 6. december 2011 ico_pdf_46