Komisie Mestského zastupiteľstva a ostatné:

1. Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít (9 členov):

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – predseda komisie
Poslanci:

 • Katarína Čičmancová
 • Helena Dadíková
 • JUDr. Petra Hajšelová
 • Ing. Natália Svítková
 • Július Urík

Neposlanci:

 • Bc. Viera Ďurčeková
 • Ing. Marián BielickýIng. Milan Simušiak

Zapisovateľka: Ing. Ingrid Vojtková

2. Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia  (11 členov):

Ing. Ľuboš Jelačič – predseda komisie
Poslanci:

 • Michal Dobiaš
 • Bc. Branislav Gigac
 • Juraj Ohradzanský
 • MVDr. Vladimír Petráš
 • Július Urík

Neposlanci:

 • Jozef Polerecký
 • Ing. Dušan Kohút
 • Ing. Roman Bartoš
 • Ing. Ján Kuchárik
 • Ing. Lukáš Zeleník

Zapisovateľ: Ing. Branislav Michalík

3. Komisia školstva a kultúry  (11 členov):

Helena Dadíková – predsedníčka komisie
Poslanci:

 • Ing. Soňa Babiaková
 • Mgr. Viera Dušičková
 • PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
 • Bc. Branislav Gigac
 • Mgr. Peter Krško
 • PaedDr. Eleonóra Porubcová
 • Ing. Richard Takáč

Neposlanci:

 • PaedDr. Silvia Bošnovičová
 • Mgr. Dana Horná
 • Mgr. Ľudmila Húsková

Zapisovateľka: Aneta Bartolenová

4. Komisia starostlivosti o obyvateľov (10 členov):

MUDr. Peter Oulehle – predseda komisie
Poslanci:

 • MDDr. Veronika Drábiková
 • Ing. Peter Paulík
 • MVDr. Vladimír Petráš
 • Katarína Vráblová

Neposlanci:

 • Mgr. Jozef Búry
 • Mgr. Vlasta Miklasová
 • Juraj Polák
 • Ing. Štefan Škríp
 • PaedDr. Iveta Lauková

  Zapisovateľka: Mgr. Michaela Bevelagua

5. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít  (11 členov):

Ing. Branislav Bucák – predseda komisie
Poslanci:

 • Mgr. Libor Mokrý
 • Ing. Ľuboš Jelačič
 • František Krško
 • Ing. Natália Svítková
 • Ing. Miroslav Žiak

Neposlanci:

 • Ing. Martin Drozd
 • Slavomír Mjartan
 • Helena Píšová
 • Mário Šmýkal
 • Mgr. Alojz Vlčko

Zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

6. Komisia na ochranu verejného záujmu (7 členov):

Mgr. Peter Krško, zástupca SPOLU – občianska demokracia – predseda
Poslanci:

 • Bc. Branislav Gigac, zástupca Progresívne Slovensko
 • Ing. Miroslav Žiak, zástupca SaS
 • PaedDr. Eleonóra Porubcová, zástupkyňa KDH
 • Ing. Richard Takáč –  zástupca SMER – sociálna demokracia
 • JUDr. Petra Hajšelová – zástupkyňa SME RODINA – Boris Kollár
 • PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – zástupkyňa nezávislých poslancov

  Zapisovateľka: PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

7. Komisia MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach:

Členovia:

 • Katarína Čičmancová
 • Mgr. Peter Krško
 • JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
 • Ing. Ľuboš Jelačič
 • František Krško
 • PaedDr. Eleonóra Porubcová
 • Michal Dobiaš

Zapisovateľ: Ing. Anton Pišta

8. Komisia pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke:

Juraj Ohradzanský –  predseda komisie

 • František Krško
 • Ing. Roman Veselý

zastúpenie Veľká Lehôtka:

 • Pavol Gatial
 • Jozef Petráš
 • Matej Hlôška

zastúpenie Hradec:

 • Igor Čičmanec
 • Ing. Peter Čičmanec
 • Milan Laluha

9. Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie  návrhov  historických označení:

Poslanci:

 • PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – predsedníčka komisie
 • Ing. Branislav Bucák
 • Katarína Čičmancová
 • Helena Dadíková
 • Michal Dobiaš
 • Ing. Ľuboš Jelačič

Neposlanci:

 • Mgr. Ľudmila Húsková
 • Mariana Kleinová
 • PaedDr. Iveta Lauková
 • Ján Sabo
 • MVDr. Norbert Turanovič
 • PhDr. Ján Vingárik
 • Mgr. Alojz Vlčko

  Zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Poradné orgány primátorky mesta :

Masmediálna rada:

Mgr. Alojz Vlčko – predseda
Členovia:

 • Ing. Branislav Bucák
 • PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
 • Mgr. Michal Ďureje
 • Mgr. Dana Horná
 • MVDr. Norbert Turanovič
 • Katarína Vráblová

Zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Bytová rada:

Július Urík – predseda
Členovia:

 • JUDr. Ján Martiček
 • Helena Dadíková
 • MDDr. Veronika Drábiková
 • JUDr. Róbert Pietrik
 • MVDr. Norbert Turanovič
 • Ing. Iveta Bielická

Zapisovateľka: Jarmila Hlohovská

Rada pre etiku:

Mgr. Peter Krško – predseda
Členovia:

 • Michal Dobiaš
 • Ing. Peter Paulík
 • MVDr. Norbert Turanovič
 • Mgr. Vít Zajac

Sobášiaci a ostatná občianska obradovosť: 

Poslanci:

 • Katarína Čičmancová
 • Helena Dadíková
 • JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
 • PaedDr. Eleonóra Porubcová
 • MVDr. Vladimír Petráš
 • Ing. Ľuboš Jelačič
 • Katarína Vráblová

Neposlanci:

 • Tibor Tulík

Mládežnícky parlament:

Zoznam členov:

 • Veronika Plachá – Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza
 • Michal Kasperkevič – Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14
 • Ema Mária Antalíková – Základná škola, Mariánska ul. 554/19
 • Šimon Jurica – Piaristická základná škola F. Hanáka, A. Hlinku 44
 • David Ščípa – Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37
 • Lukas D´Ambrogio – Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3
 • Matúš Srna – Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4
 • Bibiána Píšová – Základná škola, Ulica energetikov  242/39
 • Tatiana Jurkovičová – Stredná odborná škola obchodu a služieb
 • Simona Čertíková – Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5
 • Matúš Nemec – Súkromná spojená škola, Ul. M. Falešníka 6 (E-škola)
 • Esperance Sýkorová – Obchodná akadémia Prievidza, F. Madvu 2
 • Michaela Šaálová – Gymnázium V.B.N. Prievidza, Matice slovenskej 16
 • Júlia Geschwandtnerová – Úsmev ako dar
 • Nina Maďarová – Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi, Vinohradnícka 8
 • Stanislav Varačka – Stredná odborná škola, T. Vansovej 32
 • Benjamín Buzna – OZ Kalazans