19. Aug 2019 11:00

RKC poďakovanie za poskytnutú dotáciu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka týmto ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu v celkovej výške 700 eur.

Celková výška dotácie z rozpočtu mesta bola použitá na organizovanie Detského kresťanského tábora.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…