25. Nov 2019 8:43

Revitalizácia vnútrobloku ukončená

Dňa 19 novembra bol mestu Prievidza odovzdaný zrevitalizovaný vnútroblok medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova. Práce boli realizované od marca 2019.

Projekt „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi“ predstavuje revitalizáciu priestoru na sídlisku Zapotôčky o celkovej rozlohe 12 345 m2. Sídlisko Zapotôčky s priľahlým sídliskom Nové Mesto predstavuje najväčšiu časť mesta, na ktorej sa nachádza viac ako 13 000 obyvateľov.

RTV Prievidza:

Na realizáciu aktivít projektu mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok z OP IROP. Celové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 326 120,70€, výška NFP je 309 814,66 € , mesto Prievidza kofinancovalo projekt v sume 16 306,04€. Celková suma diela predstavuje sumu 3206 12,70€ € s DPH. Práce realizovala spoločnosť M-SILNICE SK s.r.o., Žilina.

Revitalizácia celej lokality


V rámci realizácie projektu došlo k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcií spevnených plôch – chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácií stĺpového osvetlenia a vybudovaniu fitnes zóny so športoviskom. Priestor bol doplnený o kvitnúce druhy kvetín a novú vysadenú zeleň, ktorá bude plniť hlavne tieniacu a vizuálne atraktívnu funkciu.
V rámci predmetnej aktivity boli realizované opatrenia zamerané na obnovu a úpravy spevnených plôch a revitalizáciu zelene. Areál vnútrobloku je po revitalizácii rozdelený na tri zóny – oddychovú, športovú a centrálnu a s doplneným mobiliárom a infraštruktúrou, konkrétne stojanmi na bicykle, lavičkami a odpadkovými košmi.


V lokalite sa už pred revitalizáciou nachádzal železobetónové stoly na stolný tenis. Po dokončení prác bol priestor doplnený o ďalšie športové aktivity. Ide o rozšírenie spevnenej plochy okolo stolnotenisových stolov a ihriska na petang. Taktiež sa zabezpečil bezbariérový prístup aj pre telesne postihnuté osoby. Priestor bol doplnený o nové fitnes ihrisko. Práce by mali priniesť hlavne zníženie hlučnosti a prašnosti a zazelenanie urbanizovaného prostredia.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.