11. Nov 2022 10:14

Reštaurovanie Sochy na pilieri sv. Ján Nepomucký – ukončená ďalšia etapa

Mesto Prievidza zabezpečilo v tomto roku pokračovanie realizácie reštaurátorských prác na záchranu národnej kultúrnej pamiatky.

Ďalšia etapa reštaurovania architektonickej časti projektu Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF 878/1-2 Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi bola ukončená koncom mesiaca október 2022.

Predmetom reštaurátorských prác, ktoré vykonal akademický sochár Dušan Hagara bolo zreštaurovať driek piliera v rozsahu:

  • fixácia prasklín v kamennej hmote – prevŕtaním, zalepením a kotvením na kovové nerezové tŕne
  • príprava a osadenie pomocou nerezových konštrukcií
  • príprava tmelov
  • tmelenie a rekonštrukcia chýbajúcich častí kamennej hmoty, rekonštrukcia textu písma
  • zapracovanie tmelov, rekonštruovaných častí kamennej hmoty prebrúsením
  • spevnenie kamennej hmoty a tmelených rekonštruovaných častí náterom Steinfestiger OH.

Projekt bol finančne podporený z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2022 č. MK – 8906/2021-180 uzatvorenej medzi Ministerstvom kultúry SR a Mestom Prievidza dňa 23.06.2022. V rámci realizácie tohto projektu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu poskytlo Ministerstvo kultúry Mestu Prievidza dotáciu vo výške 2000,00 €.

Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký č. ÚZPF: 878/2, Prievidza
Stav pred reštaurovaním
Stav po demontáži  kamennej hmoty
Čistenie kamennej hmoty
Záverečný stav po tmelení a farebnej úprave

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…