1. Mar 2012 6:45

Relácia mestského rozhlasu na deviaty týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas deviateho týždňa.

– Vyzývame obyvateľov, aby si voči mestu Prievidza splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti. Od marca 2012 bude mesto na svojej internetovej stránke zverejňovať zoznamy neplatičov. Zverejňované budú zoznamy neplatičov k 31. decembru 2011 bez rozdielu dĺžky trvania nedoplatku na dani z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad a poplatkov za psa.

– Obyvateľov volebného obvodu č. 1 z častí Staré mesto, Dlhá ulica a Piesky srdečne pozývame na stretnutie s primátorkou mesta za účasti poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu. Stretnutie sa bude konať v pondelok 5. marca 2012 o 17:00 hodine v Základnej škole na Rastislavovej ulici.

– Jubilejný piaty ročník festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa uskutoční 12.-17. 2012 marca v Dome kultúry v Prievidzi. Festival organizuje občianske združenie Berkat v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození. Podujatie ponúkne podnetné filmy, zaujímavých hostí a výstavy. Program a viac informácií nájdete na www.jedensvet.prievidza.net.

Viac informácií získate na www.prievidza.sk, prípadne prostredníctvom e-mailu na info@prievidza.sk.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…