13. Aug 2012 10:22

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta

Mesto Prievidza v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení zverejňuje p r o t e s t p r o k u r á t o r a proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza schválenému Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi dňa 26. októbra 2000, v znení Doplnkov č. 1. a 2. ktoré boli schválené dňa 25. júna 2002 a 25. novembra 2003.


Celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…