28. Nov 2011 6:33

Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO

„Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“, objekt SO 02 Spevnená parkovacia plocha v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5086/55, pre stavebníka COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.