28. Nov 2011 6:33

Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO

„Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“, objekt SO 02 Spevnená parkovacia plocha v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5086/55, pre stavebníka COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.