28. Nov 2011 6:33

Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO

„Prístavba a prestavba COOP JEDNOTA - TEMPO“, objekt SO 02 Spevnená parkovacia plocha v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5086/55, pre stavebníka COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…