19. Oct 2022 9:19

Prípravu obchvatu Prievidze brzdí nečinnosť štátu

Žiaľ, štát ako investor, zastúpený Slovenskou správou ciest (SSC), s prípravou cestného obchvatu Prievidze napreduje pomaly. Primátorka mesta opäť listom dôrazne upozornila ministra dopravy, aby prijal opatrenia.

Mesto Prievidza nie je investorom stavby obchvatu mesta. Jeho predstavitelia a zamestnanci však aj napriek tomu vyvíjajú mnohé aktivity smerujúce k tomu, aby príprava obchvatu čo najviac napredovala. „Od začiatku roka som napočítala viac ako 30 komunikácií so zainteresovanými – listy, maily, online stretnutia, osobné stretnutia, návšteva ministerstva, telefonáty. Komunikujeme nielen so Slovenskou správou ciest, ktorá je investorom, ale aj s ministerstvom dopravy, okresnými úradmi a ďalšími zainteresovanými,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Situácia obchvatu mesta

Mesto koná aj v tých prípadoch, keď sa dozvie, že na niektorom úrade sa čaká na vybavenie nejakých podkladov. „Na príslušné úrady telefonujeme, píšeme a žiadame o čo najskoršie vybavenie, pri dodržaní legislatívy. Ak narazíme na problém, snažíme sa, aby sa čím skôr riešil, hoci to nie je kompetencia mesta. Jeden príklad za všetky: Keď mestskí úradníci na jar tohto roku zistili, že rôzne úrady majú rôzne názory na to, ktorý orgán štátnej správy má pre stavbu vydávať stavebné povolenie, iniciovali sme vydanie usmernenia od ministerstva dopravy,“ pokračuje Macháčková.

Čo brzdí stavbu I. etapy?

Stručne zhrnieme stav, v akom sa nachádza príprava obchvatu. Na to, aby SSC mohla podať žiadosť o stavebné povolenie pre dokončenie I. etapy obchvatu, musí vyriešiť ešte tieto tri zásadné problémy:

  • získať súhlasné stanovisko k preložkám elektroenergetických rozvodných zariadení,
  • získať výrubové povolenie od Okresného úradu v Prievidzi – pretože prvé vydané povolenie Okresný úrad Trenčín zrušil na základe odvolania Združenia domových samospráv a
  • aktualizovať dokumentáciu na ponuku na stavebné objekty – konkrétne na 17 pôvodných objektov a na 30 nových objektov, ktoré pribudli v procese tvorby projektu.

Až potom ako bude skompletizovaná táto dokumentácia, a následne bude vydané stavebné povolenie, môžu sa rozbehnúť procesy obstarania zhotoviteľa, a samotnej výstavby tejto stavby.

Už dva roky nezabezpečili aktualizáciu štúdie

Nevyhnutnou podmienkou získania financovania stavby II. etapy obchvatu je kvalitne spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá preukáže spoločenskú rentabilitu investície. Ešte v novembri 2020 vydal Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií stanovisko, v ktorom identifikoval zásadné chyby v štúdii uskutočniteľnosti, ktoré vyžadujú jej prepracovanie. „Po iniciatíve mesta v apríli tohto roka ministerstvo dopravy požiadalo SSC o aktualizáciu štúdie do 30. septembra 2022. Žiaľ, v tomto termíne SSC aktualizáciu nezabezpečila a na jeseň informovala ministerstvo, že túto úlohu nie je schopná zrealizovať z kapacitných dôvodov. A to je neakceptovateľné, najmä v kontexte opakovaného ubezpečovania ministerstva dopravy, že je obchvat Prievidze prioritou. Preto som opäť listom požiadala ministra dopravy Andreja Doležala, aby osobne bezodkladne vykonal opatrenia, ktoré situáciu vyriešia,“ uzatvára Macháčková.

Až po aktualizácii štúdie bude môcť SSC pokračovať v príprave II. etapy obchvatu – teda príprave dokumentácie pre stavebné povolenie, vo vysporadúvaní pozemkov, a ďalších procesoch. Na časť týchto aktivít, ako aj na samotnú výstavbu, je podľa doteraz uvádzaných informácií možné čerpať eurofondy z nového programového obdobia.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…