13. Dec 2023 15:20

Prievidza spustila nový centrálny zdroj vykurovania

Novým výrobcom a dodávateľom tepla v rámci centrálneho zásobovania Prievidze, Novák a Zemianskych Kostolian je spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo. Nový zdroj centrálneho vykurovania v meste spustili do prevádzky v utorok 12. decembra.

Nový zdroj tepla pre Prievidzu začala spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) budovať v minulom roku v súvislosti s ukončením výroby tepla z domáceho uhlia v Elektrárni Nováky, ktorý na základe rozhodnutia vlády skončí na konci roku 2023.

Zámerom bolo vybudovanie nového zdroja tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom (ďalej SCZT) mesta Prievidza, ktorý pozostáva z dvoch parciálnych zdrojov – základného zdroja situovaného v areáli Bane Cigeľ a špičkového zdroja situovaného v meste Prievidza, prepojených tepelným napájačom.

„Projekt rieši zabezpečenie potreby tepla pre SCZT mesta Prievidza v zdroji kombinovanej výroby elektriny a tepla a obnoviteľných nízkoemisných a bezemisných zdrojov energie v podobe štiepkových kotlov, kogeneračnej jednotky, tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov v areáli bane Cigeľ a vyvedenie získaného tepelného výkonu novým efektívnejším teplovodným potrubím do odovzdávacieho miesta a následne do existujúcich rozvodov SCZT. Uvedenú sústavu dopĺňa vybudovanie špičkového zdroja na báze spaľovania zemného plynu v priemyselnej zóne na okraji mesta Prievidza, kde sa nachádzajú plynové kotle Viesmann 2 x 15 MW a 1 x 5 MW, ako aj tepelné výmenníky a obehové čerpadlá,“ poopisuje celkový projekt vedúci technického oddelenia PTH a.s. Ing. Milan Bugár.

Projekt získal dotácie z operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške takmer 11 mil. € na CZT Prievidza a necelých 7 mil. € na CZT Nováky. Tieto zdroje boli využité najmä na vybudovanie tepelného napájača, ktorý bude prenášať tepelný výkon z obnoviteľného zdroja tepla na Bani Cígeľ priamo alebo v zimných mesiacoch cez novú špičkovú plynovú  kotolňu do tepelných rozvodov SCZT Prievidza a tepelný napájač Laskár, ktorý slúži na prenesenie tepelného výkonu z obnoviteľného zdroja tepla v areáli AB jamy v Laskári do tepelných rozvodov SCZT mesta Nováky.

Nový zdroj tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany vybudovalo Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) v rekordnom čase za dva a pol roka po získaní osvedčenia o energetickom zdroje.

„Verím, že tento projekt do budúcna prinesie jednak požadovanú ekológiu. Predpokladáme, že výroba tepla bude cez 60 percent z obnoviteľných zdrojov a našou snahou bude ešte navýšiť toto percento vzhľadom na to, že máme na to možnosti,“ ozrejmil predseda predstavenstva PTH Rastislav Januščák.

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková priblížila, že tak ako PTH deklarovalo na začiatku výstavby zdroja, bude výroba tepla lacnejšia. „Nový zdroj vyrobí energiu približne o 13 percent lacnejšie oproti Slovenským elektrárňam. Pani ministerka Saková deklarovala, že bude zachovaná ďalšia podpora pre dodávateľov tepla i odberateľov, takže obyvatelia hneď túto nižšiu sumu nemusia pocítiť, no v budúcnosti sa určite prejaví. „ 

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…