22. Apr 2013 8:41

Prievidza sa stala vybraným mestom Európskeho prieskumu

V týchto dňoch sa v meste Prievidza uskutočňuje projekt európskych štatistických zisťovaní.

Aj Slovenská republika sa po vstupe do Európskej únie zapojila prostredníctvom Štatistického úradu SR do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC).
Štatistika predstavuje významný zdroj údajov a informácií pre medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie a na analýzy životnej úrovne domácnosti na Slovensku.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2013 vybraných viac ako 300 obcí, súčasťou ktorých je aj mesto Prievidza. Do zisťovania je zaradených takmer 6000 domácností.
a uskutočňuje v dňoch od 1. apríla do 31. mája 2013. V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením
Všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučné na štatistické účely.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…