27. Aug 2019 7:13

Pozvánka - Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov

Verejnosť pozývame na workshop o behaviorálnej politike.

Mesto Prievidza v spolupráci s neziskovou organizáciou Civita Center organizujú workshop k projektu „Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov“.

Ak máte záujem získať informácie o tom, čo je behaviorálna politika a ako dokážu malé intervencie pomôcť skvalitniť služby poskytované mestom a život občanov, radi vás privítame v Dome kultúry v Prievidzi. Účasť je bezplatná, avšak kapacitne obmedzená. Prihláste sa už dnes na podujatia@civitacenter.sk.


Viac informácií projekte
Mesto Prievidza vstúpilo s občianskym združením Civita Center a Univerzitou Komenského v Bratislave do projektu financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov“. V rámci projektu sú mapované potreby, dizajn a testovanie riešení problémových agend na základe behaviorálnych poznatkov a zavádzanie funkčných riešení do praxe, pričom mesto je priamo zapojené do dizajnu a realizácie behaviorálnych experimentov. Viac informácií nájdete na www.civitacenter.sk

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…