3. Dec 2020 6:55

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Didaktické pomôcky a spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách

Názov zákazky: „Didaktické pomôcky a spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách.“ Miesto dodania: MŠ: Ul.P.Benického 154/1, Ul.D.Krmana 334/6, Ul.A.Mišuta 731/4, Športová ul. 134/34, Ul.M.Mišíka 398/17, Nábr.sv.Cyrila 360/28, Ul.M.Gorkého 223/22, Ul.V.Clementisa 251/12, Ul.J.Matušku 759/1 v Prievidzi Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 39162200-7.

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…