3. Dec 2020 6:55

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Didaktické pomôcky a spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách

Názov zákazky: „Didaktické pomôcky a spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách.“ Miesto dodania: MŠ: Ul.P.Benického 154/1, Ul.D.Krmana 334/6, Ul.A.Mišuta 731/4, Športová ul. 134/34, Ul.M.Mišíka 398/17, Nábr.sv.Cyrila 360/28, Ul.M.Gorkého 223/22, Ul.V.Clementisa 251/12, Ul.J.Matušku 759/1 v Prievidzi Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 39162200-7.

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…