5. Nov 2018 10:06

Požehnali zreštaurovanú sochu Panny Márie Immaculaty

V pondelok 22. októbra 2018 za účasti pátrov piaristov, predstaviteľov mesta Prievidza, učiteľov a žiakov Piaristickej spojenej školy v Prievidzi a verejnosti provinciál rehole piaristov Juraj Ďurnek SchP požehnal sochu Panny Márie Immaculaty na Námestí piaristov.

V príhovore páter provinciál pripomenul, že obrazy Božej Matky Márie, rovnako ako obrazy Krista, majú vzbudzovať vo veriacich vieru a úctu k Panne Márii. Nie že by sa verilo, že je v nich nejaká zvláštna sila, pre ktorú by sa mali uctievať, ale že úcta, ktorá sa im vzdáva, sa vzťahuje na samu Pannu Máriu, ktorá je obrazom Božej nevinnosti a čistoty.

Dvojica vzácnych kamenných exteriérových sôch, sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty, ktoré boli umiestnené pred piaristickým kostolom, nemala do roku 2011 jednoznačného majiteľa. Mesto Prievidza sa ich ujalo, aby bol vlastnícky vzťah jednoznačný a bolo možné realizovať ich obnovu z projektov.

V podávaní žiadostí o granty na záchranu sôch bola samospráva aktívna. Ministerstvo kultúry SR poskytovalo na tento účel iba veľmi malé čiastky, ktoré postačovali len na prípravné práce, napríklad na reštaurátorský výskum a návrh reštaurovania sochy sv. Jána Nepomuckého. Samospráva tiež usporiadala verejnú zbierku s výnosom 1 047,88 eur. Bolo zrejmé, že takto získané finančné zdroje v krátkodobom horizonte nebudú dostatočné na úplnú obnovu sôch.

Mesto Prievidza sa preto v roku 2017 rozhodlo investovať do reštaurovania vlastné finančné prostriedky. „Ako prvú sme vybrali na reštaurovanie sochu Panny Márie Immaculaty, aby skrášlila obnovené priestranstvo na Námestí piaristov. Výdavky na reštaurovanie sochy boli 30 tisíc eur. Toto zahŕňalo reštaurátorský výskum a reštaurovanie a rekonštrukciu kamenných častí. Na jar 2019 bude ešte zrealizovaná rozšírená železná ohrádka s dvierkami, ktorá bude osadená na kamennú obrubu,“ informuje primátorka mesta Katarína Macháčková.

Zhotoviteľom – realizátorom reštaurovania bol akademický sochár Dušan Hagara, ktorému mesto Prievidza aj touto cestou ďakuje za spoluprácu. Poďakovanie patrí aj Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, pracovisku Prievidza, za odbornú súčinnosť.

Osadenie zreštaurovanej sochy dopĺňa ostatné aktivity mesta v tejto lokalite. Realizovala sa tu komplexná rekonštrukcia pešej zóny, rekonštrukcie fasád kostola Najsvätejšej Trojice aj kláštora piaristov (na ktoré samospráva prispela dotáciami), obnova priestoru po soche sv. Jána Nepomuckého s osadením lavičiek a umiestnením novej zelene a označenie významných udalostí dejín Prievidze na antracitovej kamennej stene. Priestranstvo tiež dostalo svoj názov – Námestie piaristov.

Alojz Vlčko

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…