16. Jun 2021 11:21

Pomoc pre obete trestných činov dostupná aj mimo krajských miest

Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí štát garantovať. Práve preto bola zriadená sieť informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK), ktorá je na základe potrieb vychádzajúcich z praxe postupne rozšírená o ďalších osem kancelárií (detašovaných pracovísk) v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Poprad, Levice, Lučenec, Ružomberok, Michalovce a Prievidza.

V Trenčianskom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko (ide už o druhú IK v kraji – prvou je IK Trenčín), ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov – Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica a Ilava.

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Prievidza (Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, 3. posch. – zasadacia miestnosť). Obetiam/klientom je kancelária k dispozícii každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle 0908 793 725.

Obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov sú BEZPLATNE A DISKRÉTNE poskytnuté základné informácie a usmernenie a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti:
-psychologického poradenstva,
-sociálneho poradenstva,
-právnej podpory a usmernenia.

Obete/klienti sú nasmerovaní na špecializované odborné subjekty a zároveň je im poskytnutá pomoc pri nadviazaní kontaktu s danou inštitúciou. Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach pomoci nájdete na https://prevenciakriminality.sk/ .

Podrobné informácie a kontakty nájdete aj v priloženom dokumente.

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR (v realizácii odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) v spolupráci s jednotlivými partnermi. IK sú vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…