27. Apr 2012 5:54

Parkovanie v Prievidzi

Na základe poverenia z mesta Prievidza pripravila mestská spoločnosť UNIPA, spol. s.r.o. projekt regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) mesta Prievidza, pre ktorý sa mesto rozhodlo z nasledovných dôvodov.


– Návštevníci centra mesta, ale najmä jeho obyvatelia sú denne konfrontovaní s predimenzovanou statickou, ale aj dynamickou dopravou v tejto časti mesta.

– Súčasná situácia je taká, že od skorých ranných hodín sú parkovacie miesta v centre obsadené dlhodobým státím vozidiel zamestnancov inštitúcii a firiem.

– Majitelia nehnuteľností dlhodobo, vo väčšine prípadov, neriešia, resp. riešia v nedostatočnom rozsahu problém statickej dopravy pre svojich nájomníkov.

– Krátkodobí návštevníci centra vyhľadávajúci služby v prevádzkach a inštitúciách v centre sú preto nútení využívať platené parkoviská, čo zapríčiňuje zníženú návštevnosť centra mesta.

– Centrum stráca svoju spoločenskú a obchodnú funkciu.

– Napriek tomu, že mesto každoročne dotuje mestskú hromadnú dopravu viac ako miliónom eur ročne, obyvatelia preferujú individuálnu dopravu do centra mesta.

– Nie je vo finančných, ale ani priestorových možnostiach mesta, riešiť tento stav neustálym dobudovávaním bezplatných parkovacích plôch a rozširovaním ciest.

– Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že za ostatných 7 rokov narástol počet vozidiel v okrese z 35637 vozidiel v roku 2003 na 55999 v roku 2010, teda o takmer 60%.

Jedným z najúčinnejších riešení, ktoré sa osvedčilo v mnohých mestách, je regulácia potreby parkovania. Tú je možné dosiahnuť efektívne a rýchlo jeho spoplatnením. Pri tomto riešení sú okrem dosiahnutia účinnej regulácie, najmä dlhodobého státia v centre mesta, prínosy ekonomické a v neposlednom rade aj ekologické.

Regulácia statickej dopravy bude spustená 1.7.2012. Všetky informácie o regulácii statickej dopravy nájdete na internetovej stránke www.parkovanieprievidza.sk. V prípade akýchkoľvek nejasností informujte náš tím telefonicky na čísle 046/542 24 12 alebo elektronickou poštou parkovanie@unipa.sk .

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…