27. Apr 2012 5:54

Parkovanie v Prievidzi

Na základe poverenia z mesta Prievidza pripravila mestská spoločnosť UNIPA, spol. s.r.o. projekt regulácie statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ) mesta Prievidza, pre ktorý sa mesto rozhodlo z nasledovných dôvodov.


– Návštevníci centra mesta, ale najmä jeho obyvatelia sú denne konfrontovaní s predimenzovanou statickou, ale aj dynamickou dopravou v tejto časti mesta.

– Súčasná situácia je taká, že od skorých ranných hodín sú parkovacie miesta v centre obsadené dlhodobým státím vozidiel zamestnancov inštitúcii a firiem.

– Majitelia nehnuteľností dlhodobo, vo väčšine prípadov, neriešia, resp. riešia v nedostatočnom rozsahu problém statickej dopravy pre svojich nájomníkov.

– Krátkodobí návštevníci centra vyhľadávajúci služby v prevádzkach a inštitúciách v centre sú preto nútení využívať platené parkoviská, čo zapríčiňuje zníženú návštevnosť centra mesta.

– Centrum stráca svoju spoločenskú a obchodnú funkciu.

– Napriek tomu, že mesto každoročne dotuje mestskú hromadnú dopravu viac ako miliónom eur ročne, obyvatelia preferujú individuálnu dopravu do centra mesta.

– Nie je vo finančných, ale ani priestorových možnostiach mesta, riešiť tento stav neustálym dobudovávaním bezplatných parkovacích plôch a rozširovaním ciest.

– Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že za ostatných 7 rokov narástol počet vozidiel v okrese z 35637 vozidiel v roku 2003 na 55999 v roku 2010, teda o takmer 60%.

Jedným z najúčinnejších riešení, ktoré sa osvedčilo v mnohých mestách, je regulácia potreby parkovania. Tú je možné dosiahnuť efektívne a rýchlo jeho spoplatnením. Pri tomto riešení sú okrem dosiahnutia účinnej regulácie, najmä dlhodobého státia v centre mesta, prínosy ekonomické a v neposlednom rade aj ekologické.

Regulácia statickej dopravy bude spustená 1.7.2012. Všetky informácie o regulácii statickej dopravy nájdete na internetovej stránke www.parkovanieprievidza.sk. V prípade akýchkoľvek nejasností informujte náš tím telefonicky na čísle 046/542 24 12 alebo elektronickou poštou parkovanie@unipa.sk .

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…