22. Mar 2012 12:34

Oznámenie o začatí stavebného konania - Vlastníci bytov na Ulici J. Jesenského

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 10706 pre vchod č. 17 na Ulici J. Jesenského v Prievidzi zast. AUDING, s.r.o., Bojnická cesta 35, Prievidza podal dňa .29.02.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu Obnova bytového domu Jesenského č. 706/17, Prievidza na pozemkoch parc. č. 2746/2 v k.ú. Prievidza.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…