22. Mar 2012 12:34

Oznámenie o začatí stavebného konania - Vlastníci bytov na Ulici J. Jesenského

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s. č. 10706 pre vchod č. 17 na Ulici J. Jesenského v Prievidzi zast. AUDING, s.r.o., Bojnická cesta 35, Prievidza podal dňa .29.02.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu Obnova bytového domu Jesenského č. 706/17, Prievidza na pozemkoch parc. č. 2746/2 v k.ú. Prievidza.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…