14. Nov 2019 12:27

Oznámenie - o začatí stavebného konania -rekonštrukcia VNK 297/úsek/19 a 298/úsek/95

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina podal dňa 27.08.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu - „10715-Prievidza-Priemyselný obvod-rekonštrukcia VNK 297/úsek/19 a 298/úsek/95“ - líniová stavba v k.ú. Prievidza - na parc. číslo - líniová stavba (ul. Teplárenská a ul. Strojárska) podľa výkresu č.10-1/2017-E

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…