7. Dec 2012 7:16

Oznámenie o začatí konania o povolení reklamného zariadenia - ALFA TRADING

Žiadateľ Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza podal u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie reklamného zariadenia na pozemku parc. č. 5172/28, k. ú. Prievidza.

Celý dokument :ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…