17. Sep 2019 7:57

Oznámenie o začatí doplňujúceho spojeného územného a stavebného konania

Stavba : Záhradná chatka Miesto: k.ú. Prievidza, parc. č. 182/107, 182/124 Stavebník: Eva Henteková, Ulica M. Rázusa 864/9, Prievidza

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…