21. Nov 2018 8:56

Oznámenie o začatí doplňujúceho konania podľa ust. § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Oznámenie o začatí doplňujúceho konania podľa ust. § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Celý dokument

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…