17. Aug 2010 9:03

Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody

Prinášame Vám tlačivá potrebné pre nahlásenie škodovej udalosti. Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody Ide o uplatnenie škody v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z., §19 ods. 6 písm. a), ktorý hovorí že: Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a osoby vyhodnocujú povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní.

Vyhodnotenie povodňových škôd predkladá osoba obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla,

Vyhláška 251/2010 Z. z. (ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd):

§ 8 ods. (3) Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku písomne oznámi právnická osoba,

fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba (ďalej len „poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a) zákona do piatich pracovných dní od času odvolania II. Stupňa povodňovej aktivity.

O odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity bude občanov podľa pokynov Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi informovať mesto Prievidza prostredníctvom médií.

Poznámka: Odporúčame občanom, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Jedná sa o odškodňovanie zo strany štátu, nie poisťovní!

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.