10. Oct 2011 7:54

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán

Mesto Prievidza oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou „Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice“ – zmeny a doplnky č. 3 v súlade s § 6 odst.3 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.

Celý dokument TU :ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…