10. Oct 2011 7:54

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán

Mesto Prievidza oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou „Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice“ – zmeny a doplnky č. 3 v súlade s § 6 odst.3 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.

Celý dokument TU :ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.