10. Oct 2011 7:54

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán

Mesto Prievidza oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou „Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice“ – zmeny a doplnky č. 3 v súlade s § 6 odst.3 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.

Celý dokument TU :ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…