10. Oct 2011 7:54

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán

Mesto Prievidza oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou „Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice“ – zmeny a doplnky č. 3 v súlade s § 6 odst.3 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.

Celý dokument TU :ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…