20. Jul 2022 14:08

Oznámenie o menovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č.180/ 2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a do-plnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 zapisovateľkou mestskej volebnej komisie v Prievidzi bola menovaná: Ing. Dana Paulíková.

Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní funkciu odborného poradcu. Zúčastňuje sa rokovania volebnej komisie. Pri rokovaní volebnej komisie má poradný hlas.

Telefonický kontakt: +421904752680
e – mailová adresa: dana.paulikova@prievidza.sk

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…