20. Jul 2022 14:08

Oznámenie o menovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č.180/ 2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a do-plnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 zapisovateľkou mestskej volebnej komisie v Prievidzi bola menovaná: Ing. Dana Paulíková.

Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní funkciu odborného poradcu. Zúčastňuje sa rokovania volebnej komisie. Pri rokovaní volebnej komisie má poradný hlas.

Telefonický kontakt: +421904752680
e – mailová adresa: dana.paulikova@prievidza.sk

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.